Rokycanova 923/10, Praha 3

Otevřeno: PO - PÁ 10 - 19 / SO + NE zavřeno

Telefon: 606 513 936

Email: comebackcharityshop@gmail.com

Provozovatel: Fixpunkt s.r.o.

Darujte své nepotřebné věci.

Dáte tím našim klientům práci.

Vyberte si z našeho sortimentu.

Dáte tím našim klientům práci.

Co se vám válí doma déle než-li rok, darujte na dobrou věc.

Dejte věcem i lidem druhou šanci.

Udělejte si radost a přijďte si vybrat z našeho zboží.

Darujte a rovnou si i nakupte.

Uvolněte si místo ve skříni pro nové úlovky.

www.comebackshop.cz

Rokycanova 923/10, Praha 3

Telefon: 606 513 936

Email: comebackcharityshop@gmail.com

Provozovatel: Fixpunkt s.r.o.

„Co se vám válí doma déle než-li rok, darujte na dobrou věc.“

Jaké dary přijímáme?
  • oblečení
  • nádobí
  • hračky
  • knížky
  • věci do domácnosti
  • sportovní potřeby

….prostě vše co má šanci na další využití.

„Dejte věcem i lidem druhou šanci.“

Více o myšlence našeho obchodu.

Náš obchod zaměstnává lidi, kteří mají zkušenosti se závislostí na drogách. Tento fakt snižuje jejich možnosti získat práci na běžném pracovním trhu. Proto je tu Comeback charity shop, aby i tito lidé dostali šanci získat pracovní návyky.

Veškerý zisk obchodu bude využit na financování jeho provozu, především na mzdy pracovníků (klientů).

Provozovatelem obchodu je sociální firma FIXPUNKT Social Business s.r.o., která je propojena s obecně prospěšnou společností Progressive.

Řídíme se principy sociálního podnikání.
  • Zaměstnáváme ve zvýšené míře osoby z cílových skupin osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením. Podporujeme sociální začleňování těchto osob (nejméně 40 % zaměstnanců) v regionu.
  • Nejméně 51 % svého dosaženého zisku společnost vždy reinvestuje zpět do společnosti.
  • Sociální podnik je orientován lokálně a environmentálně (respektujeme principy udržitelného rozvoje regionu).
  • Vztahy sociálního podniku směřují k maximálně možnému zapojení pracovníků do rozhodování a k posílení sociální soudržnosti. Zaměstnanci jsou maximálně zapojeni do jeho činnosti.

„Udělejte si radost a přijďte si vybrat z našeho zboží.“

Aktuálně!

Co se u nás aktuálně děje, zjistíte na našem FB profilu či Instagramu.

   

KONTAKTY

Comeback charity shop

  Rokycanova 923/10, Praha 3
  602 741 030
 comebackcharityshop@gmail.com
 www.comebackshop.cz
 PO – PÁ 10 – 19 | SO – zavřeno | NE – zavřeno
 comebackcharityshop  
  shopcomeback

Rozjezd tohoto obchodu podpořil fond EU.

CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000219

Provoz obchodu podpořil ÚMČ Praha 3